Samspelseffektivitet

En förutsättning för att skapa en vinnarkultur är att samtliga medarbetare inser vikten av kundservice och att känna delaktighet för utveckling av verksamheten. Kundservice är att ha insikt om att alltid ha ett professionellt bemötande till kunden men även sin kollega som vill ha hjälp. För att lyckas med detta kan vi utveckla vår förmåga att bättre förstå andra människor. 

För att uppnå bättre förståelse för kund och samarbete med sina kolleger är det viktigt att alla medarbetare får en gemensam plattform att utgå ifrån. Med denna platform får deltagarna insikt om vad man själv signalerar och hur andra människor vill bli bemötta.

I syfte att utveckla sin empatiska förmåga och att hela företaget skall kunna ta till sig detta så måste det vara enkelt och lätt att komma ihåg. Ett bra instrument för detta är IDI. IDI (Interpersonal Dynamic Inventory) som är ett 360 graders instrument som mäter och utvärderar det intryck man gör på andra i sin omgivning. Det som skiljer IDI ifrån andra liknande instrument är att den inte bara beaktar den egna självbilden utan även hur man uppfattas av andra(därav 360 grader). Några företag som använder IDI är ABB, Banverket, Ellos, Eniro, Ericsson, Handelsbanken, ICA, IHM, Karolinska universitetssjukhuset, Lernia, Samhall, Scania, Skatteverket, Volvo etc

Med IDI som grund får vi en bättre förståelse för varför vi som individer utför och uppfattar saker på olika sätt. 

Hur ofta ser vi oss själva i spegeln?

Med feedback kan du nå mål, skapa resultat, få lönsamhet!

Ingen vi har träffat ifrågasätter vikten av att ge varandra feedback men trots detta så är vi generellt mycket dåliga på  att ge och ta emot feedback. Anledningarna är många och är allt ifrån tidsbrist till att det är känsligt och svårt eller att man inte vet hur det skall göras?

 

Men att  skapa en feedbackkultur är relativt enkelt om det finnsmotiverade ledare som inser vikten av detta och med IDI som grund.