Coaching


Vi genomför hela coachprogram i syfte att få chefer och ledare att bli mer coachande i sitt förhållningssätt. Programmen anpassas utifrån cheferna och är oftast företagsspecifika för att få bra utbyte, komma närmare varandra och få möjlighet att arbeta med case som engagerar.

 

Utöver dessa program tar vi oss även an coachuppdrag där chefer vill bli coachade eller att det anses lämpligt att vi coachar några medarbetare ur organisationen. 

Koi är en fisk som fascinerar ett stort antal Koiägare över hela världen. Det som är utmärkande för den här fisken är att om den får leva i en guldfiskskål så blir den bara 5-8 cm lång. Om den däremot får leva i ett stort akvarium så blir den mer än dubbelt så stor, c:a 20 cm. Om den får möjligheten att växa upp i en sjö och utnyttja hela sin potential kan den bli en jättekoi som mäter hela 120 cm!

 

För denna fisk finns det en stark koppling mellan vilken miljö den växer upp i och hur stor den kan bli. På samma sätt har vi människor ett eget val om vi vill leva i en guldfiskskål med begränsade möjligheter att utveckla vår potential eller om vi väljer att leva i den stora sjön utan begränsningar och själv väljer att ta ansvar för vår egen utveckling.

Coaching går ut på att hjälpa människor som av misstag har hamnat i guldfiskskålen och få dom till sjön, där de får en möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Känner du igen dessa firrar? Du hittar dom bl.a på asiatiska restauranger. Det är en KOI fisk och växer olika beroende på uppväxtmiljö precis som våra medarbetare.