Ledstjärnorna i Axelions pedagogik är "learning by doing", feedback, coaching och nödvändigheten av att vara i kundens system. Att vara i kundens system innebär att verkligen förstå dennes verksamhet och att vi bemannar oss efter kundens beslutsprocess och behov. Ta t.ex alla "knappvalsväxlar" som är en fantastisk besparingspotential. Men uppfyller den kundens behov eller vårt. När vi är på säljbesök, är vi där för vår skull eller kundens skull? Vad är skillnaden?

21 dagar att ändra en vana...Nja, det räcker nog inte helt, men det är en bra bit på vägen. En sak är i alla fall helt säker och det är att våra beteenden inte ändras särskilt mycket om vi inte tränar. Våra program är baserade på "learning by doing". Vi genomför casen så skarpa och nära verkligheten som möjligt för att det skall vara på riktigt!

Undrar hur många gånger denna vackra örn har tränat...?

Självinsikt och feedback är avgörande för att lyckas med sin utveckling att prestera bättre.

 

Att ha självinsikt betyder att vara en person som är medveten om sina brister och tillgångar. Den vet hur han/ eller hon fungerar och som kan ta ansvar för sina handlingar och även se hur beteendet påverkar omgivningen.

 

Ett mycket bra verktyg för att förbättra självinsikten har blivit IDI. Ofta har vi börjat med lednings-gruppen och/eller säljorganisationen för att sedan fortsätta med hela organisationen.

 

Hur väl stämmer min bild av mig med din bild av mig...?

En viktig komponent under utvecklings-programmen är aktiv coaching. Detta gör att medarbetarna blir sedda och positivt utmanade. Vi strävar alltid efter att kundföretagets ledare även har coachingen och om det behövs med stöd av oss. Har gått lite inflation i ordet coaching och vår syn på coaching är

Att få någon att se det den inte ser, höra det den inte hör, för att göra det den inte gör.

Att vara i kundens system är en förutsättning för att lyckas göra bra affärer över tid. I våra program lägger vi säljprocessen åt sidan för en stund och lägger istället energi på kundens köp- och beslutsprocess. 

 

Tänk om kundens beslutsprocess går i mål men inte vår säljprocess... vad har hänt då?